mc-herning.dk

MC-Herning er en motorcykelklub for motorcyklister i Herning området. Klubben blev stiftet i 2006 og vi synes selv at det koncept vi driver klubben på er holdbart. 

Vores aktiviteter er altid planlagt og offentliggjort en halv sæson frem. Forår og efterår kører vi søndagsture og i sommeren kører vi onsdagsture. Nogle gange kører vi også flerdags- ture. 

Du er velkommen til at køre med os på en tur, så du kan se os lidt an. Du finder os på Silkeborgvej ved T-Hansen / Vordingborg Køkkenet.

Se klubbens vedtægter klik her og du kan også indmelde dig klik her. P.t. er vores årlige kontingent 350,00 kr.  

Nye medlemmer kører med for 175,00 kr. det første år

Nyheder

MC-Herning lukker efter forårssæsonen

MC-Herning lukker
Den samlede bestyrelse indstiller at vi skal lukke klubben når grillturen, den 5. juli 2023 er kørt. En vedtagelse kræver 2/3 flertal af de fremmødte og stemmeberettigede medlemmer.

Ole fortalte kort om motivationen for den ekstra ordinære generalforsamling.


10 fremmødte stemmeberettigede. Resultatet af afstemningen er at 8 medlemmer stemte for forslaget og det er dermed godkendt, hvilket betyder at MC-Herning klubben lukker og
slukker efter sidste forårsaktivitet.


Vi reducerer lidt i kommende aktiviteter.

Fremtid for MC-Herning

Fremtid for MC-Herning
Den samlede bestyrelse indstiller at vi skal lukke klubben når grillturen, den 5. juli 2023 er kørt. Årsagen er at vores medlemstal ikke længere kan begrunde en klub med bestyrelse og en masse planlægningsarbejde og forholdsvis få turdeltagere.
Derfor indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, til afholdelse tirsdag, den 25. april kl. 19:00 i Trekanten i Fasterholt (der hvor vi plejer at holde grillturen). Klubben er vært for en øl/vand. Mødereferat og indkaldelsen er sendt til alle medlemmer pr. mail.

2023 kontingent

Kontingent for 2023
Rettidig indbetaling af årskontingentet på 350,00 kr. er 31. marts 2023. 

NB! – Nye medlemmer betaler 175,00 kr. for første år.

Indbetales til:
Danske Bank Herning
Reg nr: 9570
Kontonummer: 13223823

2023 langtursudvalget

Se MC-Hernings nye langtursudvalg -  klik her

Vi er kommet godt fra start. Har allerede planlagt første 3-dages tur i juni måned. Se programmet for turen klik her

Dokumenter fra afholdte generalforsamling

Enenu en årlig generalforsamling i MC-Herning er afholdt
Læs referatet for generalforsamlingen klik her
Læs formandens årsberetning klik her
Læs regnskab og budget klik her
Læs klubbens vedtægter klik her
Se klubbens bestyrelse klik her

Nyt dansk MC magacin

Indeholder kalender med træf og andre MC arrangementer
Se en kalender med MC mødesteder, træf og andre MC aktiviteter, Klik her

Foråret 2023 aktiviterne er planlagt

Planlægning af forårets aktiviteter er færdig
Bestyrelsen er nu færdig med at planlægge forårets aktiviteter. Vigtigt at du kigger dem igennem, så du kan se hvornår du er turleder.

Husk – Du er velkommen til at bytte en tur med en anden. Skriv en mail til mcherning@gmail hvis du gør det.

Se 2022 årets nyheder klik her

Se 2021 årets nyheder klik her

Se 2020 årets nyheder klik her

Årets kørte kilometer

1.006